Sponsored Links

日本のイディオム/ことわざ

ぴんと来る

>ぱっと頭にくる。(<靈感之類>突然在腦海閃過)

                                                                 >わかる。(恍然領悟。)

イディオムに関する記事

YouTubeでウェブ制作動画を見て、ウェブページをデザインする方法を学んた。

友達からウェブ制作説明を聞いたと、ぴんと来るものがあった。

Sponsored Links